پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیک – دانلود

این پرسشنامه جهت بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیک طراحی شده است

فرمت فایل : docx

سایز محصول : 27 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

این پرسشنامه جهت بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیک طراحی شده است. این عوامل عبارتند از سهولت کاربرد خدمات مالی –مالیاتی اینترنتی، ادراک از مفید بودن خدمات مالیات الکترونیک، امنیت خدمات مالیات الکترونیک ، سرعت خدمات مالیات الکترونیک ، خدمات حمایتی از مشتری در مالیات الکترونیک ، نگرش نسبت به خدمات مالیات الکترونیک ، اثرات بین فردی ، اثرات خارجی ، هنجار ذهنی ، خود اثربخشی ، شرایط تسهیل کننده ، کنترل رفتاری ، پذیرش (قصد استفاده) .

پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت می باشد .

سهولت کاربرد خدمات مالی –مالیاتی اینترنتی; ادراک از مفید بودن خدمات مالیات الکترونیک; امنیت خدمات مالیات الکترونیک ; سرعت خدمات مالیات الکترونیک ; خدمات حمایتی از مشتری در مالیات الکترونیک ; نگرش نسبت به خدمات مالیات الکترونیک ; اثرات بین فردی ; اثرات خارجی ; هنجار ذهنی ; خود اثربخشی ; شرایط تسهیل کننده ; کنترل رفتاری ; پذیرش (قصد استف

پس از انتقال از سایت تعمیرات نرم افزاری به سایت اصلی در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید. پس از پرداخت مبلغ فایلهای پولی لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد
You might also like